Niekonwencjonalne opisy czasu i przestrzeni w stylu